Välkommen till S*Newports birmor!

Vår fertile hane S*Dunhjärtat's Sjangdoble Toblerone (Tobbe) SBI n21

A-kullen: Två hanar födda 2015-10-05
S*Newports Apollon (Lexus) SBI n21
S*Newports Atlas SBI n

B-kullen: 5 st födda 2017-05-07