Välkommen till S*Newports birmor!

Vår avelshane S*Dunhjärtat's Sjangdoble Toblerone (Tobbe) SBI n21 född 2014

A-kullen: Två hanar födda 2015-10-05
S*Newports Apollon (Lexus) SBI n21
S*Newports Atlas SBI n

B-kullen: 5 st födda 2017-05-07

B-kullen när de är nästan leveransklara

Mamma Mini med C-kullen född 2018-08-05. Vi fick endast en liten tjej, S*Newports Champagne